Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Dailymotion: Spitalas Nicolas

<a href="http://www.dailymotion.com/spitalas" title="">Βίντεο του spitalas στο Dailymotion</a><script type="text/javascript">(function(){var d = document, L = d.getElementsByTagName('a'); l = L[L.length - 1], i = d.createElement('iframe');i.src = 'http://www.dailymotion.com/badge/user/spitalas?type=carousel'; i.frameBorder = 0; i.scrolling = 'no'; i.width = '300px'; i.height = '376';l.parentNode.replaceChild(i, l);})();</script>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου