Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Συνεπιμέλεια για διαζευγμένους γονείς


ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-The Co-Parenting Survival Guide: Letting Go of Conflict After a Difficult Divorce 

The Co-Parenting Survival Guide was written for divorced parents who need to get past a poisonous separation and find a way to work together to give their children a stable environment. The book offers practical suggestions to common co-parenting problems, including unique strategies for coping with the legal system, making decisions together, handling loyalty issues, recognizing the child's needs, and communicating more effectively with a former spouse. Use its strategies to negotiate holidays, discipline children effectively, avoid conflict during transitions, and deal with new relationships.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου