Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Claes, Gilbert, 1945. Femmes! À vos chaudrons Βιβλίο του Ζιλμπέρ Κλαές

: ma lutte contre le lobby féministe d'État / Gilbert Claes. — [Québec] : Gilbert Claes, [2012]. — 232 pages : illustrations ; 23 cm.

   Comprend des références bibliographiques. — ISBN : 9782924124000.
  1. Discrimination à l'égard des hommes — Québec (Province) 2. Pères séparés — Droit — Québec (Province) 3. Féminisme — Québec (Province) I. Titre. 
305.3109714WWW.SOS-SOS-SYGAPA.EU 
HQ1090.7*
4239715

http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/bibliographie_quebec/2013-12-decembre/atvs4069216705169607700.htmlJe suggère le site http://www.hommedaujourdhui.ca/
André Gélinas a écrit plusieurs livres qui méritent d’être lus. Très documenté, c’est un prof à la retraite. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου